(+31) 074 26 61 786 • (+31) 06 51 26 76 46 Ma. t/m vr. 9:00-21:00 uur | Zat. 9:00-16:00 uur Kerkweg 5 • 7626 LP Hertme

Privacyverklaring

Plaatsingsdatum: 23 november 2019

Minicamping De Köller, gevestigd in Hertme , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Minicamping De Köller verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekoller.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Minicamping De Köller verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U in staat te stellen om gebruik te maken van onze website en een reservering te doen
Service te bieden via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon en social media
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U bevestigingen, betalingsherinneringen (en e.v.t. nieuwsbrieven) te versturen via mail en post
Minicamping De Köller verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (toeristenbelasting)

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Minicamping De Köller neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Minicamping De Koller) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS
Minicamping De Köller bewaart uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, of zo lang als het nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Minicamping De Köller verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Minicamping De Köller blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Wij gebruiken ook Cookies (kleine tekstbestanden die door uw computer worden verzonden telkens wanneer u onze website bezoekt). Dit stelt ons in staat u te herkennen en uw voorkeuren op te slaan. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

GOOGLE ANALYTICS
Minicamping De Köller maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. We doen dit om te kunnen zien hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics levert overzichtelijke rapportages over het gebruik van onze website. Google Analytics genereert informatie over uw gebruik van onze website door een zogenoemde cookie te plaatsen op uw computer.

Minicamping De Köller heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google Analytics voor ons verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. Minicamping De Köller heeft Google Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft Minicamping De Köller helaas geen invloed.

CONTACTFORMULIER
Door gebruik te maken van ons beveiligde contactformulier laat u persoonsgegevens bij ons achter als naam, telefoonnummer en e-mailadres (evt website). Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij waar nodig contact met u kunnen opnemen. De gegevens in deze e-mail worden niet langer dan strikt noodzakelijk in de mailbox opgeslagen. Minicamping De Köller verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen. De gegevens verstuurd door middel van het contactformulier worden niet opgeslagen in een database gekoppeld aan de website.

LINKS OP ONZE WEBSITE EN GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA
Op onze website kunt u wellicht linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is. Op onze website staan ook linkjes naar Facebook, Twitter en Youtube. Daarnaast maken we ook gebruik van Google Maps. Ieder heeft zijn eigen privacyverklaring.

FILMEN EN FOTOGRAFEREN
Gedurende het jaar maken wij op verschillende momenten filmopnames of foto’s. Deze gebruiken wij voor marketingdoeleinden van onze minicamping. Als wij personen van dichtbij fotograferen vragen we vooraf uw toestemming. Voor foto’s op afstand vragen wij geen toestemming. Staat u (of een familielid of kind) op één van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@dekoller.nl zodat we de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Minicamping De Köller en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekoller.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Minicamping De Köller wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

HOE WIJ PERSOOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Minicamping De Köller neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens die door Minicamping De Köller worden beheerd of verwerkt zijn beveiligd met sterke wachtwoorden. Onze systemen worden geüpdate met de laatste software en op onze systemen staan virusscanners. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dekoller.nl.

Mochten er wijzigingen in deze privacyverklaring worden doorgevoerd dan ziet u dit terug aan de plaatsingsdatum.

CONTACTGEGEVENS
Minicamping De Köller
Kerkweg 5
7626 LP Hertme
074 – 2661786
info@dekoller.nl
www.dekoller.nl