Hertme

Hertme ligt veilig en beschut. Verscholen tussen uitbundig lover, waar een klein torentje zijn piek eigenwijs boven uitsteekt. De wegen er naar toe zijn smal, maar wie er eenmaal is aangekomen is en blijft welkom. Zoals het in Twente hoort.

Hertme heeft 4 á 500 inwoners, op de basisschool zitten ongeveer 70 kinderen, er zijn een aantal grote verenigingen: muziekvereniging, verschillende koren, de werkgroep jeugd, zij aktief, de klootschietvereniging en een carnavalsvereniging. In Hertme zijn heel veel vrijwilligers!
Zie ook www.heemkundegroephertme.nl